Jesteś na stronie: Strona Główna

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Magnuszewie

Pamiętajmy, że obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Magnuszewie odbywa się przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa.

Wchodząc do Urzędu, należy obowiązkowo:

• zasłonić nos i usta,

• zachować dystans społeczny – co najmniej 1,5 m odległości,

• zdezynfekować dłonie, korzystając z urządzenia bezobsługowego, które stanowi wejściową bramkę.

 

 

Instrukcja:

Po wejściu na stopień urządzenia zdezynfekuj dłonie, a następnie po zapaleniu zielonej lampki, sprawnie przejdź dalej na teren Urzędu.

Informacja - nowy numer rachunku do wpłat

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na zmieniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Magnuszewie o numerze 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - DK79

„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew.
Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew.”

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ZIP]
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM [ZIP]
WARIANTY [ZIP]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Magnuszew dot. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - data publikacji 20 luty 2020 r. [PDF]

OPINIA SANITARNA- data publikacji 24 luty 2020 r. [PDF]

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY