Jesteś na stronie: Strona Główna»Badania ankietowe - Urząd Statystyczny w Warszawie

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Badania ankietowe - Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnieniem do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Szczegóły na stronie internetowej https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe

Gorąco zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych. Poprzez aktywny udział mamy wpływ na nasze życie i otoczenie. Zbierane dane są poufne i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 20212 r. poz. 591 z późn. zm.).

KALENDARIUM STATYSTYCZNYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W 2020 R.

BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)

Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach (termin: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (termin: kwiecień – maj)

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (termin: kwiecień – czerwiec)BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (termin: styczeń, lipiec)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (termin: czerwiec, grudzień)

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (termin: czerwiec, grudzień)

Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (termin: wrzesień, październik, listopad)

 

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 r. [ PNG ]

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY