Jesteś na stronie: Strona Główna»INFORMACJA ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

INFORMACJA ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, iż w dniu 21.07.2016 roku w Radomiu zostały podpisane dwie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego  o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

- umowa nr 00191-65151-UM0700672/16  na operację „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przydworzyce” planowana kwota dofinansowania 413.945,00 zł. –tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

- umowa nr 00208-65151-UM0700673/16 na operację „Przebudowa drogi gminnej Żelazna Nowa -Kolonia Rozniszew” planowana kwota dofinansowania 490.664,00 zł. –tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY