Jesteś na stronie: Strona Główna»Odpady Komunalne 2019

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Odpady Komunalne 2019

OBECNYM OPERATOREM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Witosa 76
26-600 Radom

Telefon: 48 384 76 06
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 796-006-98-04
Regon: 670 574 883

REKLAMACJAMI ODBIORU ODPADÓW w URZĘDZIE GMINY MAGNUSZEW

zajmuje się Pan Piotr Gabler tel.: 48 62 17 085 wew.  212

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – regulamin [PDF]

PSZOK - Oświadczenie dla dostawców indywidualnych [PDF]

 

Informacja o nowym sposobie segregacji odpadów komunalnych (PDF)

Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Magnuszew - 2019 r. (PDF)

Częstotliwość Odbioru Odpadów Komunalnych z Terenów Rekreacji Indywidualnej w 2019 roku (PDF)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)

Informacja o współwłaścicielach (załącznik do deklaracji) (PDF)

 

Uchwały Rady Gminy Magnuszew dotyczące odpadów komunalnych:

UCHWAŁA NR VI/182/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/186/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/187/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR VI/188/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR VI/189/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR VI/190/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


UCHWAŁA NR VI/209/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR VI/210/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR VI/211/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR VI/222/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 roku sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela posesji.

 

Uchwała Nr VII/272/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.