Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Informacja o zmianie nazw ulic w Magnuszewie

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Informacja o zmianie nazw ulic w Magnuszewie

ul. Słoneczna w miejsce dotychczasowej nazwy ul. Braterstwa Broni,

ul. Klonowa w miejsce dotychczasowej nazwy ul. IV Korpusu Gwardii,

ul. Żołnierzy I AWP w miejsce dotychczasowej nazwy ul. I Armii Wojska Polskiego.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Informujemy również, że zmiana nazw tych ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dowody osobiste i prawa jazdy są ważne do upływu terminu ich ważności, nie wymagana jest wiec ich wymiana.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy na podstawie przedmiotowej ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazw ulic w ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Magnuszewie dokonana została z urzędu.

Numeracja porządkowa budynków pozostała bez zmian.