Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Nr 80/SPEC/2019

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Nr 80/SPEC/2019

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Nr 80/SPEC/2019
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych
prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew:
obręb Zagroby 0016, działka ewidencyjna nr: 94