Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia» „Cztery Pory Roku”

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

„Cztery Pory Roku”

to projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), którego celem głównym jest zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności, mieszkańców, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych w formie wolontariatu w  działania na rzecz rozwiązywania problemów 175 dzieci i młodzieży, zamieszkujących teren powiatu kozienickiego w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 października 2020 r.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie WESOŁE SŁONECZKA Z CECYLÓWKI we współpracy z gminami: Magnuszew i Głowaczów.

Kolejnymi zadaniami zrealizowanymi zgodnie z projektem są zajęcia rekreacyjne i historyczne, które w okresie październik - listopad odbyły się na terenie 2 gmin – partnerów projektu.

W trakcie zajęć rekreacyjnych i historycznych 175 dzieci podzielonych na 15 grup uczestniczyło w zabawach i grach sportowych, które stanowią jeden z filarów sytemu prewencyjnego, oraz w szeregu spotkań z lokalnymi historykami i pasjonatami .Aktywny udział dzieci w zajęciach sportowych jest formą przeciwdziałania spadającej aktywności ruchowej i intelektualnej dzieci, która większość czasu poświęca biernym formom rozrywki jaką jest telewizja czy komputer . Dzieci uczestniczyły w zabawach i grach terenowych jak podchody, terenowe tory przeszkód, zajęciach sportowych z wykorzystaniem terenu naturalnego w lesie, tenisie stołowym, sztafetach, meczach drużynowych itp.

W ramach zajęć historycznych dzieci objęte projektem odbyły szereg wycieczek zarówno pieszych jak i rowerowych w miejsca ważne pod względem historycznym.

Zajęcia były dużym sukcesem i cieszyły się powodzeniem. Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły zarówno w różnego rodzaju grach sportowych czerpiąc wiele radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy z kolegami, uprawiania portu i ciekawych zajęciach historycznych zdobywając wiele nowych umiejętności, często zakresem wykraczających ponad ich grupę wiekową.

Zajęcia te rozwijają u dzieci kreatywność, planowanie i organizację pracy oraz pomysłowość. Zajęcia dostarczyły uczestnikom wiele radości.

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY