Jesteś na stronie: Strona Główna»Rozbudowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Rozbudowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna


Kalendarium działań

 • 2 lutego 2017 r. – wpływ do Urzędu Gminy pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. zawierającego obwieszczenie o podjęciu przez sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. [PDF - obwieszczenie] [PDF - uchwała]
 • 3 lutego 2017 r. – zgodnie z dyspozycją Wójta Gminy Magnuszew pismo, jak wyżej przekazane zostaje sołtysom wsi w celu podania do wiadomości mieszkańcom.
 • 6 lutego 2017 r. – złożenie przez Wójta wniosku do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji RG.
 • 8 lutego 2017 r. – telefoniczne kontakty Wójta Gminy w sprawie linii 400 kV z władzami gmin: Wilga, Karczew, Otwock, Warszawa.
 • 9 lutego 2017 r. – posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Magnuszew i podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko w przedmiocie rozbudowy linii 400 kV. [PDF] i zainicjowanie założenia stowarzyszenia reprezentującego interesy mieszkańców gminy.
 • 9 lutego 2017 r. – założenie stowarzyszenia „Stop 400 kV dla Gminy Magnuszew”.
 • 10 lutego 2017 r. – przekazanie Uchwały Rady Gminy wszystkim adresatom.
 • 13 lutego 2017 r. – spotkanie Wójta Gminy i przedstawicieli stowarzyszenia z posłami PiS ziemi radomskiej: p. Markiem Suskim, p. Andrzejem Kosztowniakiem i p. Wojciechem Skurkiewiczem.
 • 14 lutego 2017 r. – podjęcie decyzji o zaopatrzeniu Stowarzyszenia w banery o treści „Stop 400 kV dla Gminy Magnuszew”.
 • 14 lutego 2017 r. – spotkanie z Wójtami Gmin: Wilga i Sobienie-Jeziory.
 • 14 lutego 2017 r. – spotkanie Wójta Gminy i przedstawicieli Stowarzyszenia z Posłem p. Mirosławem Maliszewskim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego p. Adamem Struzikiem.
 • 15 lutego 2017 r. – utworzenie podstrony na stronie internetowej UG z informacjami dotyczącymi rozbudowy linii 400 kV Kozienice-Miłosna.
 • 15 lutego 2017 r. – przygotowanie przez Stowarzyszenie pisma – protestu celem przekazania go wszystkim Parlamentarzystom oraz Zarządowi Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. [PDF].
 • 15 lutego 2017 r. – telefoniczny kontakt Wójta Gminy z PSE Inwestycje S.A. w sprawie umówienia spotkania.
 • 16 lutego 2017 r. – SMS informacyjny do mieszkańców Gminy Magnuszew o utworzeniu podstrony z informacjami dotyczącymi rozbudowy linii 400 kV Kozienice-Miłosna.
 • 16 lutego 2017 r. – przesłanie przez Stowarzyszenie pisma – protestu do wszystkim Parlamentarzystów oraz Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. [PDF].
 • 17 lutego 2017 r. – spotkanie PSE S.A. z przedstawicielami Samorządu Gminy Magnuszew oraz Stowarzyszenia Stop 400 kV dla Gminy Magnuszew [KOMUNIKAT].
 • 17 lutego 2017 r. – podjęcie decyzji o zorganizowaniu w dniu 19.02 br. (niedziela) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy spotkania z mieszkańcami na temat dotychczasowych działań Gminy i Stowarzyszenia.
 • 19 lutego 2017 r. – spotkanie informacyjne Wójta Gminy oraz Stowarzyszenia z mieszkańcami gminy.
 • 20 lutego 2017 r. – w godzinach 6.00 - 8.30 odbył się protest mieszkańców na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Magnuszew i Mniszew.
 • 20 lutego 2017 r. – stowarzyszenie wspólnie z mieszkańcami podjęło decyzję w sprawie organizacji Zgromadzenia dnia 21 lutego o godz. 11.30 przed Urzędem Gminy w Magnuszewie.
 • 21 lutego 2017 r. – wpływ wiadomości e-mail od PSE - Wyjaśnienia dotyczące spotkania przedstawicieli PSE SA w Urzędzie Gminy w Magnuszewie, które odbyło się 17 lutego 2017 r. [PDF].
 • 21 lutego 2017 r. – zgromadzenie mieszkańców Gminy (z udziałem mediów) w Urzędzie Gminy.
 • 22 lutego 2017 r. – wystąpienie z bezpośrednim wnioskiem, złożonym ustnie przez Wójta Gminy i przedstawicieli Stowarzyszenia do posła RP Włodzimierza Karpińskiego - zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Energii o nieprzyjmowanie projektu specustawy przesyłowej w zakresie budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna.
 • 22 lutego 2017 r. – Skierowanie pisma Wójta Gminy do Prezesa PSE S.A. dotyczącego zaproszenia do udziału w spotkaniu z mieszkańcami gminy dot. planowanej inwestycji [PDF].
 • 24 lutego 2017 r. – Podjęcie decyzji o kontynuacji akcji protestacyjnej STOP 400 kV dla Gminy Magnuszew - zorganizowanie Zgromadzenia dnia 26 lutego 2017 r. w Magnuszewie o godz. 16:00.
 • 26 lutego 2017 r. – wpływ wiadomości e-mail - informacji od Prezesa Zarządu PSE inwestycje S.A. [PDF]
 • 26 lutego 2017 r. – protest od godz. 16.00 przy rondzie w Magnuszewie - blokada drogi krajowej nr 79 oraz dystrybucja ulotek informacyjnych użytkownikom drogi [PDF].
 • 1 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Gminy i podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew [PDF].
 • 3 marca 2017 r. – poszerzanie akcji protestacyjnej poprzez zbieranie podpisów wśród mieszkańców gminy przeciwko budowie linii. Formularze list sprzeciwu dostępne u sołtysów wsi oraz w Urzędzie Gminy [PDF - LISTA SPRZECIWU]
 • 3 marca 2017 r. godz. 12.33 – wpływ wiadomości e-mail od PSE S.A. [PDF]
 • 5 marca 2017 r. – protest od godz. 15.00 przy rondzie w Magnuszewie - blokada drogi krajowej nr 79 oraz dystrybucja ulotek informacyjnych użytkownikom drogi [PDF].
 • 6 marca 2017 r. – informacja Stowarzyszenia stop 400 kV dla Gminy Magnuszew dot. opracowania p. Marka Szuby na temat ochrony środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz [PDF]
 • 6 marca 2017 r. – informacja na temat przebiegu prac legislacyjnych w zakresie tzw. specustawy przesyłowej - 37 posiedzenie Senatu RP zaplanowane na 15 i 16 marca br. [LINK]
 • 6 marca 2017 r. – stanowisko Powiatu Kozienickiego dot. udzielenia poparcia Gminie Magnuszew w sprawie protestu przeciwko planowanej budowie linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV relacji Kozienice - Miłosna z dnia 27 lutego 2017 r. [PDF]
 • 7 marca 2017 r. – skierowanie do Prezesa Zarządu PSE S.A. przez Stowarzyszenie stop 400 kV dla Gminy Magnuszew (drogą mailową i pocztową) pisma stanowiącego interwencję dotyczącą spotkania z mieszkańcami w sprawie linii [PDF]
 • 8 marca 2017 r. – wpływ pisma PSE do Urzędu Gminy [PDF]
 • 9 marca 2017 r. – pismo PSE stanowiące odpowiedź na prośbę Stowarzyszenia dotyczącą spotkania z mieszkańcami [PDF]
 • 9 marca 2017 r. – ponowienie przez stowarzyszenie prośby skierowanej do Prezesa PSE w sprawie spotkania z mieszkańcami [PDF]
 • 13 marca 2017 r. – odpowiedź PSE na ponowienie prośby o spotkanie dotyczące linii 400 kV [PDF]
 • 13 marca 2017 r. – pismo stowarzyszenia skierowane do Prezesa PSE w sprawie spotkania [PDF]
 • 13 marca 2017 r. godz. 17.01 – odpowiedź PSE na ponowienie prośby o spotkanie dotyczące linii 400 kV [PDF]
 • 13 marca 2017 r. godz. 20.44 – pismo stowarzyszenia skierowane do Prezesa PSE w sprawie spotkania [PDF]
 • 14 marca 2017 r. godz. 13.23 – pismo stowarzyszenia skierowane do Prezesa PSE w sprawie spotkania [PDF]
 • 14 marca 2017 r. godz. 16.19 – odpowiedź PSE na ponowienie prośby o spotkanie dotyczące linii 400 kV [PDF]
 • 14 marca 2017 r. godz. 17.13 – pismo stowarzyszenia skierowane do Prezesa PSE w sprawie spotkania [PDF]
 • 15 marca 2017 r. godz. 18.14 – pismo stowarzyszenia skierowane do Prezesa PSE z żądaniem sprostowania artykułu w "Kozienice 24" [PDF]
 • 17 marca 2017 r. godz. 15.50 – zaproszenie Wojewody Mazowieckiego na spotkanie dla władz JST poświęcone planowanej budowie linii 2x400 kV Kozienice– Miłosna [PDF]
 • 20 marca 2017 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew kierowane do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o spotkanie z mieszkańcami Gminy [PDF]
 • 22 marca 2017 r. – pismo Stowarzyszenia stop 400 kV dla Gminy Magnuszew kierowane do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o umożliwienie uczestnictwa w spotkaniu dnia 29 marca 2017 r. [PDF]
 • 29 marca 2017 r. – materiały PSE dla Gminy Magnuszew przekazane na spotkaniu samorządów z Wojewodą i PSE w dniu 29.03.2017 r. [PDF]
 • 31 marca 2017 r. – pismo Wójta Gminy skierowane do Prezesa PSE dot. planowanej inwestycji – budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna [PDF]
 • 4 kwietnia 2017 r. – rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew. [PDF]
 • 7 kwietnia 2017 r. – wpływ pisma PSE do Urzędu Gminy dot. Budowy linii 400 kV Kozienice-Miłosna [PDF] [Załącznik – PDF]
 • 4 maja 2017 r. – pismo PSE skierowane do Stowarzyszenia stop 400 kV dla Gminy Magnuszew [PDF]
 • 11 września 2017 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew kierowane do Prezesa Zarządu PSE Inwestycje [PDF]
 • 7 listopada 2017 r. – wpływ pisma WYG International Sp. z o.o. (firmy przygotowującej dokumentację środowiskową – Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej linii 400 kV) zawierającego mapy z zaznaczonym przebiegiem projektowanej linii i wniosek o określenie charakteru zabudowy i przeznaczenia wskazanych terenów. [PISMO] [MAPA]
 • 29 listopada 2017 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew kierowane do Prezesa Zarządu PSE Inwestycje [PDF] [ZAŁĄCZNIK 1] [ZAŁĄCZNIK 2]
 • 11 grudnia 2017 r. – wpływ pisma PSE skierowanego do Wójta Gminy Magnuszew [PDF]
 • 13 grudnia 2017 r. – wpływ pisma PSE [PDF][ZAŁĄCZNIK]
 • 18 grudnia 2017 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew kierowane do PSE [PDF]
 • 20 grudnia 2017 r. – wpływ pisma PSE [JPG]
 • 28 grudnia 2017 r. – pismo Wójta Gminy Skierowane do Radnego Rady Gminy Magnuszew [JPG]
 • 28 grudnia 2017 r. – pismo Sołtysa wsi Rękowice skierowane do Wójta Gminy Magnuszew [JPG]
 • 28 grudnia 2017 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew skierowane do Andrzeja Cząstkiewicza Dyrektora Programu Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. [JPG]
 • 5 lutego 2018 r. – wpływ pisma z PSE [PDF]
 • 6 lutego 2018 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew skierowane do Andrzeja Cząstkiewicza Dyrektora Programu Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. [PDF]
 • 9 lutego 2018 r. – pismo firmy WYG International z prośbą o udostępnienie informacji na temat organizacji ekologicznych działających na terenie gminy [PDF]
 • 16 lutego 2018 r. – pismo Wójta Gminy Magnuszew kierowane do Prezesa Zarządu PSE S.A. [PDF]
 • 21 lutego 2018 r. – pismo Mieszkańców wsi Rękowice i innych protestujących kierowane do PSE S.A. [PDF]
 • 21 lutego 2018 r. – pismo Mieszkańców wsi Rękowice i innych protestujących kierowane do Wojewody Mazowieckiego [PDF]
 • 2 marca 2018 r. – wpływ pisma z PSE [PDF]
 • 13 marca 2018 r. – wpływ pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie [PDF]
 • 24 maja 2018 r. wpływ pisma z PSE [PDF], załącznik [cz. 1 - PDF, cz. 2 - PDF]
 • 1 czerwca 2018 r. wpływ pism z PSE [Pismo 1 - PDF, Pismo 2 - PDF]
 • 26 lipca 2018 r. wpływ pisma z PSE [PDF]

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY