Jesteś na stronie: Strona Główna»UMOWY PODPISANE NA REALIZACJĘ ZDAŃ INWESTYCYJNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ»Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Gmina Magnuszew w dniu  23.09.2014 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na  zadanie pn.” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Boguszków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew” dofinansowanie z środków Unii Europejskiej 1.720.680,00 zł.