Jesteś na stronie: Strona Główna»Urząd Gminy»Rada Gminy Magnuszew»Komisje Rady Gminy

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Komisje Rady Gminy

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.


Do zadań komisji należy:

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
- przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,
- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy.

Rada Gminy Magnuszew powołała 6 komisji:

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Oświaty i Wychowania oraz Kultury
3. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
4. Komisja Rolno - Przemysłowa i Ochrony Środowiska
5. Komisja Budżetu i Finansów
6. Komisja Skarg, Wniosków i PetycjiSkład Komisji Rewizyjnej

- Małgorzata Marchewka – przewodniczący
- Wojciech Purchała - wiceprzewodniczący

- Hubert Kapusta - członek
- Piotr Piętka – członek


Skład Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury

- Michał Korczak – przewodniczący
- Hubert Kapusta – wiceprzewodniczący
- Małgorzata Marchewka – członek
- Marek Kozłowski – członek
- Sylwia Kocyk – członekSkład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej


- Sylwia Kocyk – przewodniczący
- Aldona Wróbel – wiceprzewodniczący
- Michał Korczak – członek
- Marek Kozłowski – członek
- Beata Bogucka – członek


Skład Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska

- Krzysztof Kowalczyk – przewodniczący
- Tomasz Witkowski – wiceprzewodniczący
- Robert Bogucki – członek
- Wojciech Purchała – członek
- Daniel Grzeszczak – członek
- Aldona Wróbel – członek


Skład Komisji Budżetu i Finansów

- Beata Bogucka – przewodniczący
- Małgorzata Marchewka – wiceprzewodniczący
- Wojciech Purchała – członek
- Sylwia Kocyk – członek
- Tomasz Witkowski – członek


Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

- Beata Bogucka – przewodniczący
- Daniel Grzeszczak – członek
- Piotr Piętka – członek
- Robert Bogucki – członek
- Krzysztof Kowalczyk – członek

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY