Jesteś na stronie: Strona Główna»Urząd Gminy»Rada Gminy Magnuszew»Komisje Rady Gminy

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Komisje Rady Gminy

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.


Do zadań komisji należy:

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
- przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,
- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy.


Rada Gminy w Magnuszewie powołała  5 komisji:

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Rolno - Przemysłowa i Ochrony Środowiska
3. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
4. Komisja Oświaty i Wychowania oraz Kultury
5. Komisja Budżetu i Finansów

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

- Krześniak Janina - Przewodniczący

- Kozłowski Marek - członek

- Makuch Kazimierz - członek

 

Skład Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska

 

- Staszewski Andrzej - Przewodniczący

- Makuch Kazimierz - członek

- Lewandowski Jan - członek

- Wachnik Jerzy - członek

- Wróbel Aldona - członek

- Witkowski Jan - członek

Skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 

- Markwat Andrzej - Przewodniczący

- Działkowski Arkadiusz - członek

- Oziembło-Knyt Anna - członek

- Bogucki Robert - członek

- Wachnik Jerzy - członek

Skład Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury

 

- Kowalczyk Krzysztof - Przewodniczący

- Kozłowski Marek - członek

- Oziembło-Knyt Anna - członek

- Lewandowski Jan - członek

- Wróbel Aldona - członek

Skład Komisji Budżetu i Finansów

 

- Witkowski Jan - Przewodniczący

- Krześniak Janina - członek

- Kowalczyk Krzysztof - członek

- Markwat Andrzej - członek

- Staszewski Andrzej - członek

- Działkowski Arkadiusz - członek