Jesteś na stronie: Strona Główna»Wybory samorządowe 2018

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Wybory samorządowe 2018

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – na dzień 21 października 2018 r. informuję, że kalendarz wyborczy, uchwały, obwieszczenia oraz inne informacje związane z wyborami samorządowymi zamieszczone zostają w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Magnuszew pod adresem: http://ugmagnuszew.bip.org.pl/?tree=315,Wybory%20samorz%C4%85dowe%202018