Jesteś na stronie: Strona Główna»ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MAGNUSZEW W ROKU 2014 Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINE

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko-magnuszewskiego” o wartości 69.730,93 zł. w tym 46.517,16 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Lokalne Centrum kultury jako wielopokoleniowe miejsce spotkań, edukacji i rozwoju kultury” o wartości 46.022,26 zł. w tym 32.961,35  zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” o wartości 904.230,00 zł. w tym 450.000,00 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej „Dom wiejski we wsi Osiemborów” o wartości 269.028,20 zł. w tym 110.000,00 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z „Odnowy i Rozwoju Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Modernizacja alei dojazdowej do kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1944 w Magnuszewie” o wartości 140.346,00 zł. w tym 91.282,00 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn.” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Boguszków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Mniszew” o wartości 6.069.590,79 zł. w tym 1.194.675,16 zł. dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY