Gmina Magnuszew została laureatem programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki dofinansowaniu od PSE, w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie realizowany będzie projekt ,,Moc inspir@acji w zdalnej edukacji. Kre@atywna szkoła w Rozniszewie”.

Wsparcie finansowe pozwoli na wyposażenie pracowni językowej w sprzęt komputerowy i narzędzia interaktywne, wspomagające prowadzenie lekcji zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Zakup odpowiedniego wyposażenia pozwoli również przygotować szkołę do funkcjonowania w okresie pandemii.
Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Więcej informacji
o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.