Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż dostawa 1-wszej transzy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 dla mieszkańców gminy Magnuszew, odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

20210326 popz tabela

Punkt odbioru żywności: Mniszew 18 (budynek Ośrodka Zdrowia)

  1. Osoby odbierające żywnośćzobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założona maseczki oraz zachowanie należytej odległości od innych osób, min. 2 metry).
  2. Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością. 
  3. Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.
  4. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ‑ żywność zostanie dostarczona w indywidualny sposób.
  5. W przypadku niemożności odbioru artykułów spożywczych, w wyżej określonym terminie, z powodu kwarantanny bądź izolacji domowej członków rodziny, prosimy o zgłaszanie niniejszego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie artykuły zostaną dostarczone w indywidualnym trybie.
  6. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiedn liczbę siatek, toreb w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymywania żywności.