Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Gminnym Żłobku "Maguś" w Magnuszewie