ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Budżetu i Finansów - 22 listopada 2021 r. [ PDF ]