Informujemy, że w dniu 24.11.2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Magnuszewie odbędzie się wideokonferencja organizowana przez firmę MPRB w sprawie omówienia rozwiązań dla inwestycji pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.”.