Gmina Magnuszew realizuje projekt pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół na terenie gminy Magnuszew. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni przedmiotowych zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe.
W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu dla 41 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.

Wartość całego projektu to 1 527 814,80 zł w tym dofinansowanie z UE- 1 222 251,84 zł, a jego realizacja zaplanowana została do dnia 28-02-2022 r.

We wszystkich szkołach rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, która potrwa do 5 października 2020 r. Szczegółowych informacji dot. udziału w projekcie udzielają dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu w Urzędzie Gminy w Magnuszewie 48 621-70-25 wew. 208. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są szkołach, w biurze projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Magnuszew w pok. nr 14 (I piętro) lub na stronie internetowej gminy www.magnuszew.pl. W przypadku pobierania dokumentów ze strony internetowej należy pamiętać o wydruku w wersji w kolorze.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa [ DOC ]
Formularz rekrutacyjny [ DOC ]
Deklaracja udziału w projekcie UCZEŃ [ DOC ]
Deklaracja udziału w projekcie NAUCZYCIEL [ DOCX ]
Oświadczenia uczestnika projektu [ DOCX ]