Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:
deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A [ PDF ]
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B [ PDF ]

 

ceeb w pigulce