ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW
z dofinansowaniem
z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
ul. Fabryczna 15
20-301 Lublin

 

Pośrednictwem w naborze uczestników zimowiska zajmuje się
GOPS Magnuszew tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 10 - dniowe ZIMOWISKO wynosi 400 zł.
Termin zimowiska : 30 styczeń 2022 r – 06 luty 2022 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Termin naboru upływa 21 STYCZNIA 2022r.