Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kozienicach informuje, że dyżury wydelegowanego pracownika który wypełniał będzie wnioski o dopłaty bezpośrednie odbywać się będą w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 14:00 począwszy od dnia 11 kwietnia 2022 r.