ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 20 kwietnia 2022 r. [ PDF ]