Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż Gmina Magnuszew otrzymała dodatkowe środki finansowe na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
W związku z powyższym, wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję przyznającą stypendium szkolne za okres 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. mogą wystąpić do organu o zmianę wydanej decyzji
i wnioskować o przyznanie stypendium na kolejne miesiące roku szkolnego 2021/2022.
Osoby zainteresowane zmianą decyzji, proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, parter, pokój nr 14.
Z uwagi na pilność sprawy prosimy o zgłaszanie się do dnia 30.05.2022 r.