GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Adres obiektu: województwo mazowieckie powiaty piaseczyński, grójecki i kozienicki; gminy Góra Kalwaria, Warka i Magnuszew

Nazwa projektu : „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew.
Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew.”

KONCEPCJA PROGRAMOWA

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ PDF ]

ANEKS NR 3 DO RAPORTU KOREKTA ZAPISÓW KWIECIEŃ 2022