maz dla rownomiernego rozwoju pelnokolorowa

Gmina Magnuszew realizuje zadania pn.: "Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, Modernizacji oczyszczalni ścieków w Mniszewie, Modernizacji stacji uzdatniania wody w Magnuszewie". Zadanie Realizowane będzie przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.