Gmina Magnuszew zakończyła zadanie pn. Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków ścieków w Magnuszewie, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

1.405.098,56 dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy W/UMWM-UU/UM/RF-690/2021 z dnia 14.05.2021 r.

 

tablica oczyszczalnia2022