ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 13 grudnia 2022 r. [ PDF ]