organizatorem wypoczynku jest :
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1
20-301 Lublin

Pośrednictwem w naborze uczestników zimowiska zajmuje się
GOPS w Magnuszewie tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 7 - dniowe ZIMOWISKO wynosi 450 zł.
Termin zimowiska : 18 luty 2023 r – 24 luty 2023 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Termin naboru upływa 31 STYCZNIA 2023.