ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13 marca 2023 r. [ PDF ]