WYPOCZYNEK LETNI

W FORMIE

KOLONII DLA DZIECI ROLNIKÓW
z dofinansowaniem
z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1
20-301 Lublin

 

Pośrednictwem w naborze uczestników KOLONII LETNICH zajmuje się
GOPS w Magnuszewie tel. 48 6217085 wew. 404 pokój nr 12 (parter).

Po więcej informacji kliknij tutaj [ PDF ]

Opłata rodziców za 9 - dniowe KOLNIE wynosi 500 zł.
Termin KOLONII : 09 LIPIEC 2023 r –17 LIPIEC 2023 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin naboru upływa 31 MAJA 2023.