ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 18 maja 2023 r. [ PDF ]