W dniu 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy Magnuszew, podczas której zgodnie, z art. 28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Magnuszew za rok 2022.
Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której udział wziąć mogą mieszkańcy gminy. Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, w terminie do dnia 26 czerwca 2023 roku do godz. 17:00.

Informujemy, że zmianie uległa godzina rozpoczecia Sesji Rady Gminy na godz. 14.00. 

 

Formularz zgłoszenia [ DOCX ]

 

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała