Osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z tereny Gminy Magnuszew proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy pok. nr 12. Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór wniosku [ DOCX ] [ PDF ]