Magnuszew, dnia 21.07.2023 r.

BT.7624.10.2022

OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół"