Zarządzenie Nr 114/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 października 2023r.