W ostatnim czasie druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie mieli pełne ręce pracy. Ubiegłe miesiące stały pod znakiem zakupów oraz modernizacji. Jednostka została wyposażona w system monitorujący świetlicę oraz klimatyzację. Dodatkowo z poddasza budynku udało się usunąć trociny, które do tej pory służyły jako termoizolator, zamienić je na styropian oraz pokryć samopoziomującą wylewką. Dzięki przeprowadzonym pracom został poprawiony komfort użytkowania ogólnego, bezpieczeństwo jednostki oraz osób korzystających.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy z zewnątrz. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie" zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://www.energetycznykompas.pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl 

#wzmocnijswojeotoczenie #PSE #bezpieczeństwo

 

image 50394625 image 50406657 image 50425601 image 50449409 image 50458369 image 50461441 image 67140865 image 67141633 image 67172097 image 67190529 image 67194113