Magnuszew, dnia 12.01.2024 r.

ZP.271.4.2024

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.