Zarządzenie Nr 54/2024
Burmistrza Magnuszewa
z dnia 3 lipca 2024r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie