Zbiór informacje na temat inwestycji GDDKiA -
przebudowa Drogi Krajowej nr 79 na odcinku przebiegającym przez Gminę Magnuszew.


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - DK79

„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew.
Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew.”

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ ZIP ]
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM [ ZIP ]
WARIANTY [ ZIP ]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Magnuszew dot. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - data publikacji 20 luty 2020 r. [ PDF ]

OPINIA SANITARNA- data publikacji 24 luty 2020 r. [ PDF ]

Pismo z GDDKiA dot. Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko [ PDF ]
ANEKS DO RAPORTU O ODZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ PDF ]
ANEKS NR 2 DO RAPORTU O ODZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ PDF ]
ANEKS NR 2 DO RAPORTU KOREKTA ZAPISÓW [ PDF ]
Odpowiedzi na uwagi Mieszkańców [ PDF ]
SKO.SU.4113.1.144.2023 DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu [ PDF ]

[2022-12-09] - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

[2021-06-25] - Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
[2021-09-03] - Konsultacje z mieszkańcami - DK 79 Magnuszew - Ryczywół
[2021-09-17] - KONCEPCJA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 79 NA ODCINKU MAGNUSZEW – RYCZYWÓŁ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W związku z otrzymaną dokumentacją dotyczącą zadania pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew – Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach”, która zamieszczona została pod adresem KONCEPCJA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 79 NA ODCINKU MAGNUSZEW – RYCZYWÓŁ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, Urząd Gminy w Magnuszewie wydłuża termin do dnia 01.10.2021 r.  na wyrażanie opinii w ww. sprawie.

[2021-11-19] - DK79 Magnuszew-Ryczywół - Dokumentacja z dnia 12.11.2021 r. na naradę ZOPI

[2022-09-19] - Protokół z posiedzenia KOPI na którym rozpatrzono zadanie pn. "Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół [...]

[2022-11-23] - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew – Ryczywół”

[2023-07-21] - OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół"

[2023-12-28] - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH