Informujemy, że obowiązują nowe zasady funkcjonującego już w naszej gminie Programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego przyznawane jest dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizacje budynku.
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajdują się pod następującym adresem strony internetowej: https://portal.wfosigw.pl/
Urząd Gminy w Magnuszewie oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku w Punkcie Konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”.
Zapraszamy codziennie w godzinach pracy urzędu (pokój nr 12) lub kontakt telefoniczny (numer telefonu 48 621 70 02 wew.212).

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Magnuszew - stan na dzień 31.12.2022 r:

Liczba złożonych wniosków : 107

Liczba zawartych umów: 89

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 27

Kwota wypłaconych dotacji: 584 809,41 zł