KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
podinsp. Rafał Tomczyk

UL. K. PUŁASKIEGO 30
26-902 GRABÓW N/PILICĄ

tel: 47 702 42-61, 62
47 702 42 60

fax 47 702 42-63 

Numer alarmowy 997, 112

Osoby niesłyszące lub głuchonieme potrzebujące pomocy, mogą wezwać Policję wysyłając sms-a na numer telefonu komórkowego jednostki

Numer telefonu (wiadomość SMS): 797 017 461

Komendant Komisariatu pełni stały dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 13:30

Funkcjonariusze w Komisariacie Policji w Grabowie nad Pilicą pełnia służbę całodobowo

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach pod numerem telefonu 47 -702- 42 - 00