UCHWAŁA NR VI/211/13  
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr VII/127/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/211/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XLII/260/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XLIII/262/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości