112 - jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Instrukcja korzystania z numeru 112 - http://www.112.gov.pl/

Zachowane pozostają numery:

997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe