WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 12 grudnia 2023 r.

WI-I.747.4.5.2021.JK/DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania

inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna”

Gmina Magnuszew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Gminy Magnuszew.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
dokumenty PDF, DOC, DOCX nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-28
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Sobota.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 486217058

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Magnuszew
Adres: Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 486217085
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy w Magnuszewie, Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

Do budynku prowadzi wejście od ul. Saperów.

Do wejść budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pierwszego i drugiego piętra w budynku głównym prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z dojazdem od ul. Saperów.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Stronę internetową www.magnuszew.pl można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Strona automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Gmina Magnuszew nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie – dobudowa skrzydła
dofinansowanie 450.425,17 zł, całkowita wartość inwestycji 1.023.572,63 zł.

Budowa Żłobka Gminnego w Magnuszewie
dofinansowanie 244.336,00 zł, całkowita wartość inwestycji 1.489.928,10 zł.

Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów
dofinansowanie 323.791,66 zł, całkowita wartość inwestycji 751.613,64 zł.

Podkategorie