Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie – dobudowa skrzydła
dofinansowanie 450.425,17 zł, całkowita wartość inwestycji 1.023.572,63 zł.

Budowa Żłobka Gminnego w Magnuszewie
dofinansowanie 244.336,00 zł, całkowita wartość inwestycji 1.489.928,10 zł.

Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów
dofinansowanie 323.791,66 zł, całkowita wartość inwestycji 751.613,64 zł.