Tel. kontaktowy Alarmowy 664 499 608. Osoba przyjmująca zgłoszenia Pani Katarzyna Balcerzak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina realizuje zadania w zakresie:

  • poboru, uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Magnuszew;
  • realizacji zadań związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych;
  • utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektów przepompowni ścieków;

Gmina posiada 2 staje uzdatniania wody

  • stacja uzdatniania wody w Mniszewie
  • stacja uzdatniania wody w Magnuszewie

Na terenie Gminy Magnuszew funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków

  • oczyszczalnia ścieków w Magnuszewie
  • oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie
  • oczyszczalnia ścieków w Mniszewie

Działając na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz.2028) Gmina Magnuszew ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.070.1.193A.2019/31 z dnia 24 lutego 2021r.

 

TABELA TARYF

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane stawki są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług dostarczania wody

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 13 do24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

1

Grupa 1

Cena dostarczanej wody (zł/m3)

2,74

2,74

2,74

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,33

6,33

6,30

2

Grupa 2

Cena dostarczanej wody (zł/m3)

2,74

2,74

2,74

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,33

6,33

6,30

3

Grupa 3

Cena dostarczanej wody (zł/m3)

2,74

2,74

2,74

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,33

6,33

6,30

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane stawki są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 13 do24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

1

Grupa 1

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

4,90

4,97

5,03

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,57

6,57

6,57

2

Grupa 2

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,03

8,14

8,23

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,57

6,57

6,57

3

Grupa 3

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

4,90

4,97

5,03

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

4,92

4,92

4,92

4

Grupa 4

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

4,36

4,43

4,48

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,57

6,57

6,57

  • Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt 1) i 2) rozporządzenia taryfowego

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002028

Uchwała Nr XXXVII/243/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew